Zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych


Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jakim Karolina Wnęk gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkownika (zwanym dalej “Użytkownikiem”) ze strony internetowej www.fotografia.czajnikstudio.pl  (zwanej dalej “Stroną”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony Czajnik Studio – fotografia.


Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym informuję, że Wasze dane osobowe znajdują się w mojej bazie, a ja dochowuję wszelkich starań, aby były one przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Karolina Wnęk.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi fotograficznej (tj. w szczególności: wykonania reportażu ślubnego oraz wszelakiej sesji fotograficznej, obróbki, druku, publikacji na stronie internetowej, social mediach jak również w materiałach drukowanych służących do promocji), archiwizacji oraz do celów podatkowo-księgowych.

Jako administrator danych osobowych pozyskane dane osobowe będą również przetwarzane w celach uzyskania oferty fotograficznej (np. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego poprzez stronę internetową, wiadomości prywatne w social mediach lub mailach), zawarcia umowy, wykonania zawartej umowy, prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług oraz przesyłania informacji drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą pochodzących od firmy ze względu na działania PR lub działania informacyjne, a także wysłanie materiałów, które zostały zamówione (np. album fotograficzny, prywatne galerie itp.).

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą;

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.

Przechowuję dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy lub nawiązanej współpracy a także po jej zakończeniu w celach:

– utrzymywania nawiązanych relacji zawodowych na wysokim poziomie pozostając w stałej relacji z naszymi klientami, partnerami lub podwykonawcami;

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie moich usług. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty podpisania umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. firmie realizującej zamówienia na albumy fotograficzne, pudełka na zdjęcia, odbitki fotograficzne, a także w przypadku zamówień specjalnych – innych firm, w których nastąpi realizacja zamówienia produktu. 

Osobowe dane identyfikacyjne

Mogę zbierać osobowe dane identyfikacyjne od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają moją Stronę, wypełniają formularz kontaktowy oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi na mojej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub w przypadku firm, dane do faktury. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać moją stronę anonimowo. Będę zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą mi takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane ze Stroną.

Nieosobowe dane identyfikacyjne

Mogę zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne na temat Użytkowników, ilekroć wchodzą oni w interakcję z moją Stroną. Nieosobowe dane identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobu, w jaki Użytkownicy łączą się z moją Stroną, na przykład system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Katarzyna Pyrchała fotografia.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. W takim przypadku ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

Jak korzystam z zebranych informacji?

Strona gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników np. do następujących celów:

 1. Aby poprawić moją Stronę – nieustannie dążę do udoskonalenia swojej strony internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymuję od Użytkowników.
 2. Aby poprawić obsługę klienta – informacje Użytkowników pomagają mi skuteczniej reagować na zgłoszenia dotyczące obsługi klienta i potrzeby pomocy technicznej.
 3. Aby administrować treścią, promocją lub funkcją witryny – informacje użytkowników pozwalają mi umieszczać na Stronie treści na tematy, które wydają mi się, że będą dla nich interesujące.
 4. Aby wysyłać wiadomości e-mail – adres e-mail Użytkowników, który umożliwia przetwarzanie zamówień, będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania im informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na ich zapytania i / lub inne prośby lub pytania. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail może skontaktować się ze mną za pośrednictwem mojej Strony.

W jaki sposób chronię Twoje informacje?

Wykorzystuję odpowiednie metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na mojej Stronie. Wrażliwa i prywatna wymiana danych między Stroną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego SSL i jest szyfrowana i chroniona za pomocą podpisów cyfrowych.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

NIE sprzedaję, nie handluję ani nie wypożyczam osobowych danych identyfikacyjnych użytkowników innym osobom. Mogę udostępniać ogólne zredagowane informacje demograficzne niezwiązane z żadnymi osobistymi danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi odwiedzających Stronę i użytkowników z moimi partnerami biznesowymi, zaufanymi partnerami i reklamodawcami w celach opisanych powyżej.

Witryny stron trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć na mojej Stronie reklamy lub inne treści zawierające linki do witryn i usług moich partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontroluję zawartości ani linków, które pojawiają się w tych witrynach i nie ponoszę odpowiedzialności za praktyki stosowane przez witryny internetowe powiązane z moją Stroną. Poza tym te witryny lub usługi, w tym ich treść i linki, mogą ciągle się zmieniać. Te witryny i usługi mogą mieć swoją politykę prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja w jakiejkolwiek innej witrynie, w tym witrynach, które mają link do mojej Strony, podlega warunkom i zasadom tej witryny.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Strona internetowa ma prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcam użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób pomagam chronić gromadzone przeze mnie dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Twoja akceptacja niniejszych warunków

Korzystając z tej Strony, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Strony. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

Kontakt ze mną

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej Strony lub Twoich powiązań z tą witryną, skontaktuj się ze mną na: czajnik.studio@gmail.com lub przez fanpaga.